Home Instruction to Author Manuscript Submission Contents Contacts us CopyRightform  

Engineering ScienceRead more

MedicineRead more

Pharmaceutical ScienceRead more

Science and TechnologyRead more
1.

G. Sandhyarani* and K. Praveen Kumar

Abstract Download No of Download=359 Pages (263-266)

2.

Govinda Raju MV1* and Basavaiah2

Abstract Download No of Download=347 Pages (267-271)

3.

Karem Ghoneim

Abstract Download No of Download=494 Pages (272-292)

4.

Prayaga Murty Pragada and K. Venkata Rami Reddy

Abstract Download No of Download=406 Pages (293-299)

5.

Priya Ramachandran, Binu Thomas*, Sonia Abraham and Varghese, M.C.

Abstract Download No of Download=367 Pages (300-305)

6.

Bing-Hua Liao1,2,3,4*, Qi-Feng Liu5, Di Lu2, Xiao-Li Cao2, Zhi-Long Lei2, Xin-xin Si2, Xiao-Ning Guo2, Bing-Xia Huang2, Wen-Wen Zhang2, Fei Wen2, Jian Niu2, Wei Zhu2, Ren-Jie Wang2, Jun-Jin Li2, Hua Dong2, Chao Zhang2, Zhong-Kai Li2, Huan-Xin Chu2, Jin-Yang Chai2, Zhi-Heng Chen2, Zhi-Chao Wang2, Li-Sha Ma2, Bu-Bu Qiu2, Chun-Ping Li2, Yuan Hong2, Chen-Chen Yin2, Xiang-Pin Qiao2, Jian-Mei Chen2, Shuang-Wei Wang2, Hao-Hao Miao2, Wen-Liang Li2, Ning Meng2, Hai-Lin Ye2, Meng-Li Yang2, Guang-Hui Liu2, Xin-Min Chen2, Liang–Xu2, Cun-Li Tu2, Ya-Wei Guan2, Jian-Hua Dong2, Wen-Jie Pan2, Chen-Xiao Dong2, Pu Wang2, Xin-Yu Xiao2, Zhi Wang2, Ji-Jun Ma2, Hao-Bo Ruan2, Zhi-Zhi Zhang2, Jie Zhang 2, Ya-Lei Tian2, Yue Ning2, Yu Liu2, Ya-Hui Gao2, Qing-Pu Zhou2, Zheng-Fu Shen2, Hai-Long Yu2, Bo-Hong Huang2, Xiao-Qiang Yuan2, Zheng Cheng2, Meng-Fan Yang2, Yang Xu2

Abstract Download No of Download=336 Pages (306-312)

7.

*N.Suresh, S.Venkateswaran,G. Nagaraju, S.Seetharamu

Abstract Download No of Download=326 Pages (313-320)

8.

Aparna Prasad, Binu Thomas*, Varghese MC

Abstract Download No of Download=342 Pages (321-326)

9.

*Bidyut Kr. Jana and Sobhan Kr. Mukherjee

Abstract Download No of Download=484 Pages (327-338)

10.

Jacob M WAPA

Abstract Download No of Download=395 Pages (339-349)